كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) طاهري

طاهري
[ شناسنامه ]
چشمان تو مقصر اين دادخواهي اند ...... شنبه 90/9/26
من ماه را در تاب و پيچ زلف تو ديدم ...... دوشنبه 90/9/21
چشمان تو مقصر اين دادخواهي اند ...... يكشنبه 90/9/6
آسمان چشم به دستان تو دارد آقا ...... دوشنبه 90/8/30
تو در چشمهايت چه داري ...... دوشنبه 90/8/23
چه اعتراف قشنگي ...... دوشنبه 90/8/23
اين بار هم رميدن من نيز كار توست ...... سه شنبه 90/8/10
تو در چشمهايت چه داري ...... دوشنبه 90/8/9
سر مي كشم ز مي مست چشم تو ...... يكشنبه 90/8/8
وقتي كه آسمان به زمين پاي مي نهد ...... دوشنبه 90/8/2
بايد كه شيوه سخنم را عوض كنم ...... يكشنبه 90/8/1
چيرگي ...... دوشنبه 90/7/25
و اوست فرمانرو خداوند ...... شنبه 90/7/23
ضريح چشم قشنگت حريم درگه ماست ...... يكشنبه 90/7/17
به تارك سر و گيسوي توقسم خوردم ...... چهارشنبه 90/6/23
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها