سفارش تبلیغ
صبا

قبیله ی زمین

 

 

 

بگذار تا اهل تو باشم  من  خدایا

اینجا که آغاز  تمام یک  عبور است


ارسال شده در توسط طاهری