سفارش تبلیغ
صبا

قبیله ی زمین

اوست که بسوی خود می خواند

این رازی خواهد بود بین تو و پروردگار مهربانمان وهیچ کس نخواهد دانست که در سجده گاه غروب 17 ربیع بین تو و خدایمان چه گذشت و تو چگونه از خداوند دلبری کردی که دیگر آسمان نیز تاب نیاورد که تو اهل زمین باشی .

 گویی دیگر روح آسمانی ات تاب جسم زمین نداشت.آنگاه که آسمان، بازوان پر سخاوتش را بسویت گشود آنچنان بی صدا پر گشودی که انگار اصلا از ابتدا اهل زمین نبودی .

خداوندا در برابر مقدراتت که گاهی سخت بی تابمان می کند شکیبایمان فرما و تحمل فراق جانسوز عزیز نازنینمان  را بر ما سهل و آسان نما.

باشد که در این صبر ورزی به اوج احترام به حکمت خداوندی ات نائل شویم . آمین .

 حضور صمیمی اتان موجب دلگرمی بود و نگاه مهربانتان از اندوه فراق برادر عزیز از دست رفته امان کاهید .

بخاطر ابراز احساس همدردی حضرت عالی  و قبول  همه ی زحماتی که متحمل شدید سپاسگذار قدوم متبرکتان هستم و پاداش قرائت فاتحه ی مستجاب از دهان مبارکتان را از خداوند متعال برایتان خواستارم

باشد که خداوند شما را در حریرحمایت خویش متعالی بدارد .

سفیر مراتب اوج سپاسگذاری از طرف بستگان نیز هستم ؛ ازمحضر پاک خداوند  صمیمانه            می خواهم هر آنچه نیک است بر روح و جان شما جاری فرماید. آمین .

                                                                                                              طاهری

 


ارسال شده در توسط طاهری