سفارش تبلیغ
صبا

قبیله ی زمین

 

بنظرت چیرگی آچگونه  است ؟

 دیر زمانی است که نمی توانم چیرگی هایم را در رکاب فرش های رنگارنگ ببافم .

 شاید چیرگی ها دست از سرم بر دارند یا آنکه من دست از سر چیرگی هایم .

می خواهم  بدانم / چیرگی چگونه است


ارسال شده در توسط طاهری

 

 

 

سپاس خدای را که   کائنات  همه  ملک  اوست

پس هنگامی که امر یزدانی اش  به ایجادی  تعلق  می گیرد

می گوید  موجود باش . پس  بی درنگ موجود می شود

 

و درهای آسمان بروی زمینیان  گشوده  می گردد   .

آنگاه  فرشتگان خداوندگار دستهای زمینیان را که  همچون  جامی تهی به  سمت آسمان بی انتهایش  به رسم خواهش  گرفته اند را  سرشار از برکات  خداوندی   و درخشش انوار الهی   می سازند

و کائنات را به لطف  ازلی  رهنمون می سازند

و دستهایشان   اجابتی    مقرون  به  ایجاد  است

و  ستایش مخصوص اوست که  فرمانروای مطلق است

و اوست فرمانرو  خداوند

 

 

 

 


ارسال شده در توسط طاهری

 

 

ضریح چشم   قشنگت  حریم  درگه ماست

ترانه ساز غزل های   بی بهانه  ی ماست

بخوان  به خاطر چشمان پر شکیب خدا

که  آستان  حریمت حضور  حسرت ماست

نشانده ام به تمنای دل /رضا  رضای توراست

قصور من که  بدیهی  و غمزه  ساز توراست

تویی که بر سر خوبان  به ملک شاه  دلی

بخوان  به بندگی  بار عام / سرا سرای تو است

 

 

 


ارسال شده در توسط طاهری