سفارش تبلیغ
صبا

قبیله ی زمین

تهران دیروز     تهران امروز

چهره قدیمی تهرانی که نیاکان ما آن را به خاطر می آورند با تهران کنونی بسیار متفاوت است تهران امروز شناسنامه ای تازه با بافتی جدید و هویتی تازه در دامنه دماوندبه نام خود به ثبت رسانیده است.

بناهای سنتی کم کم از بین رفته و جای خود را به آپارتمانها و برجهای مجلل داده است بر بام تهران که می ایستی نمایی کلی از زندگی مدرنیزه به تو خواهد گفت که دیدار آثارقدیمی و تاریخی به این سادگی ها امکان پذیر نیست و اکثر آنها به شکل موزه محافظت می شوند.

البته هنوز هم خانه های قدیمی در مرکز تهران با اتاقهای اندرونی و بیرونی و دانالهای طولانی پنجره های مشبک و حوض کوچک ماهی با دیواره فیروزه ای رنگ و یک درخت تنومند در وسط حیاط ما را با خود به یکباره به سالهایی می برند که کلون درب منازل ورود یک تازه وارد یا مهمان را به صاحبخانه خبر می دادند.

در یکی از محله های قدیمی مرکز شهر یک بنا با بافت و ساختاری قدیمی و زیبا آرامش و شکوه سالهایی را به خاطر می آورد که پدران ما با شعف و سرخوشی بسیار از آن روزگار مانند دوستی قدیمی یاد می کنند.

اما امروزه بسیاری از بناهای تاریخی در حال اضمحلال و نابودی هستند از (قلعه گبری با آن وسعت زیاد و زیبایی چشمگیر با قدمت هزار ساله فقط یک سلسله بهم پیوسته دیوار خشتی به جای مانده که آن هم در اثر فرسایش و عوامل طبیعی و باد و باران در حال از بین رفتن
می باشد. به هر حال بناهای قدیمی ما شناسنامه فرهنگ و هویت آریای دیروز است که ایران امروز نام آن را با افتخار بر زبان می آورد. پس در حفظ آن بکوشیم.

همیشه جاویدان ـ ایران ما.

 


ارسال شده در توسط طاهری